Ga naar de inhoud

Je kent vast de uitdrukking ‘Een foto zegt meer dan duizend woorden’. Een video of animatie zegt nog zoveel meer!

Waarom kiezen voor video? 

 • Er komen verschillende vormen van communicatie bij elkaar.
 • Door een helderde voice-over tekst te combineren met aansprekende beelden, typografie en muziek is een filmpje een perfecte manier om gevoel over te brengen. Ook non-verbaal.
 • Informatie in hapklare brokjes wordt opgediend.
 • Je kan veel informatie overbrengen in weinig tijd.
 • Even snel een filmpje kijken kost veel minder moeite en wordt eerder onthouden dan een lange tekst op een website.
 • Je kan er een realistisch kijkje mee geven in de keuken.

 

Waarom kiezen voor een animatie?

 • Het is mogelijk om onderwerpen in beeld te brengen die in werkelijkheid (nog) niet bestaan.
 • Je kunt het verleden of de toekomst tot leven wekken.
 • Onze fantasie is de limiet. Zo kunnen we een fiets voorzien van een lange paarse vacht en elastisch laten doorbuigen alsof het van rubber is gemaakt.
 • Animaties kunnen ook geplaatst worden in een echte gefilmde wereld.
 • Ingewikkelde info kun je luchtig en inzichtelijk aanbieden